Úřední deska

Dokumenty zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.09.2019 - Svolání členů na 5. zasedání zastupitelstva obce
Karel Macháček
19.06.2019 - Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce
Karel Macháček

Informace obecního úřadu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.10.2019 10.12.2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Karel Macháček
26.09.2019 17.10.2019 Velkoplošná deratizace obce Velká nad Veličkou ve dnech 7,11,16, října 2019
Karel Macháček
02.09.2019 - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Karel Macháček
28.08.2019 - Povinné „čipování“ psů!
Karel Macháček
28.08.2019 - © MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Karel Macháček
21.08.2019 - Seznam nemovitostí na území obce s nedostatečnou identifikací vlastníků, stav k 1.8.2019
Karel Macháček
02.04.2019 - Záměr prodeje p č 1787
Karel Macháček ml.
02.04.2019 - Dražební vyhláška NV
Karel Macháček ml.
02.04.2019 - Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě
Karel Macháček ml.
02.04.2019 - Sběr tříděného odpadu v roce 2019
Karel Macháček ml.

Veřejno právní smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.05.2019 21.05.2022 Dotace TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s_2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Tělocvičná jednota Sokol Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Sportovní klub házená Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s. 2017
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Sportovní klub házená Velká nad Veličkou_občanské sdružení 2017
Karel Macháček ml.