Aktuality

Více

Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce jsou k nahlédnutí na fyzické úřední desce, a to po dobu minimálních zákonem stanovených lhůt dle typu dokumentů. Poté je dokument z elektronické úřední desky automaticky sňat a záznam o jeho zveřejnění zůstává archivován v databázi Obecního úřadu Velká nad Veličkou. Doba zveřejnění na elektronické úřední desce se shoduje s dobou zveřejnění dokumentu na fyzické úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu a je veřejnosti nepřetržitě přístupná.

Informace obecního úřadu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.01.2020 14.02.2020 Záměr prodeje Ford Transit
Karel Macháček
17.01.2020 17.02.2020 Výběrové řízení na obsazení pozice referenta stavebního úřadu Obecního úřadu Velká nad Veličkou
Karel Macháček
17.01.2020 17.02.2020 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
Karel Macháček
02.09.2019 - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Karel Macháček
28.08.2019 - Povinné „čipování“ psů!
Karel Macháček
28.08.2019 - © MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Karel Macháček
21.08.2019 - Seznam nemovitostí na území obce s nedostatečnou identifikací vlastníků, stav k 1.8.2019
Karel Macháček
02.04.2019 - Záměr prodeje p č 1787
Karel Macháček ml.
02.04.2019 - Sběr tříděného odpadu v roce 2019
Karel Macháček ml.

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.05.2019 21.05.2022 Dotace TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s_2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Tělocvičná jednota Sokol Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Sportovní klub házená Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s. 2017
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace Sportovní klub házená Velká nad Veličkou_občanské sdružení 2017
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou 2017
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Účelový příspěvek Město Veselí nad Moravou 2016
Karel Macháček ml.
21.05.2019 21.05.2022 Dotace TJ Sokol 2016
Karel Macháček ml.