Provozní události

Více

Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce jsou k nahlédnutí na fyzické úřední desce, a to po dobu minimálních zákonem stanovených lhůt dle typu dokumentů. Poté je dokument z elektronické úřední desky automaticky sňat a záznam o jeho zveřejnění zůstává archivován v databázi Obecního úřadu Velká nad Veličkou. Doba zveřejnění na elektronické úřední desce se shoduje s dobou zveřejnění dokumentu na fyzické úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu a je veřejnosti nepřetržitě přístupná.

Informace obecního úřadu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.06.2020 25.07.2020 USNESENÍ O TERMÍNU DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA (DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA)
Karel Macháček
04.03.2020 - Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků, k 1.2.2020 od ČÚZK
Karel Macháček
02.09.2019 - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Karel Macháček
28.08.2019 - Povinné „čipování“ psů!
Karel Macháček
28.08.2019 - © MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Karel Macháček
21.08.2019 - Seznam nemovitostí na území obce s nedostatečnou identifikací vlastníků, stav k 1.8.2019
Karel Macháček
02.04.2019 - Záměr prodeje p č 1787
Karel Macháček ml.
02.04.2019 - Sběr tříděného odpadu v roce 2019
Karel Macháček ml.

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.06.2020 31.05.2023 Smlouva o poskytnutí investiční dotace TJ Kordárna Velká nad Veličkou 2020
Karel Macháček
01.04.2020 31.03.2023 Smlouva o poskytnutí dotace ke spolufinancování sociálních služeb Město Veselí nad Moravou 2020
Karel Macháček
01.04.2020 31.03.2023 Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou 2020
Karel Macháček
01.08.2019 - VPS KPP Velká nad Veličkou a Nová Lhota
Karel Macháček
01.08.2019 - VPS KPP Velká nad Veličkou a Lipov
Karel Macháček
01.08.2019 - VPS KPP Velká nad Veličkou a Louka
Karel Macháček
01.08.2019 - VPS KPP Velká nad Veličkou a Javorník
Karel Macháček
31.07.2019 - Smlouva o dotaci Farní sbor Českobratrské církve evangelické 2019
Karel Macháček
21.05.2019 - Dotace TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s_2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace Tělocvičná jednota Sokol Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace Sportovní klub házená Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.