Vytisknout tuto stránku

Ještě Vám teče voda z vodovodu?

Napsal(a)
Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj
pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho
blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody
pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou
50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde
máme úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou prameniště podzemní
vody na území Moravského Písku a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400
litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a
přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám – 150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé
firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda
z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se skutečně
nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze
podepsat petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a
dostatek vody celý příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
Naposledy změněno pátek, 22 listopad 2019 20:28