neděle, 27 leden 2019 14:23

Snahy o lepší komunikační spojení Velké 1896 - 1927

Dne 14. července t. r. konáno komisionelní řízení politického úřadu ve příčině stavby dráhy z Veselí do Velké na Uhry. Přítomni byli: p. okres. hejtman baron Fries, podnikatel stavby Horschitz z Vídně se svými inženýry, dva místodržitelští radové z Brna, vojenský zástupce generálního štábu Vídně, starostové obcí, kudy dráha jeti má.

Pošta 2krát denně 1899.

Od ¼ zavedeno je na zdejším poštovním úřadě poštovní spojení s Hroz. Lhotou dvakráte denně. Do Hroz. Lhoty jízdní pošta ráno o 5 hod. 30 min., odpol. pěší od 2 hod. 30 min. vychází z Velké.  Z Hroznové Lhoty do Velké přijde pěší pošta dopoledne v 11. hod., odpoledne jízdní o 5 hod. 20 min. Až po dnešní den bylo poštovní spojení s Hroznovou Lhotou jen jedenkrát denně. 

Telefon 1902 10. června zavedeno telefonické spojení Velké se Strážnicí a provedeno soukromě panstvím, který byl dále v r. 1905 prodloužen do Filipova až k „liščí boudě“.

Jízdní pošta 2krát denně.

Od 1. září 1911 jezdí ze Strážnice do Velké a zpět dvakrát denně jízdní pošta za poplatek 1K 60h.

V r. 1912 dne 20. června bylo započato s válcováním silnice z Louky přes Velkou k parní pile parním válcem silničního výboru strážnického. Podruhé válcována od mýta až po rozcestí silnic k Myjavě a Javorníku 1928, poněvadž byla povozy s náklady při stavbě dráhy a hlavně těžkými nákladními auty silně poškozena.

Stavba dráhy Veselí n/Mor. – Nové Město n/V.

Stavba byla slavnostně zahájena 8. července 1923 za účasti ministra železnic J. Stříbrného, ministra zemědělství Dra M. Hodži, ministra pro sjednocení zákonů Dra J. Markoviče, gen. insp. J. S. Machara, generála Spireho, zástupců zákonodárných sborů, úřadů, vysokých škol, tisků atd. a první zarýpnutí vykonal v km 28.800 na počátku tunelového zářezu na slovenské straně ministr železnic Jiří Stříbrný.

Stavba tratě od louckého viaduktu až po Štefánikův tunel pod Polanou zadána podnikatelství František Schon a synové v Praze, kteroužto část převzala stát. správa železniční počátkem roku 1927 do vlastní režie a stavbu dokončila pod vedením vlastních orgánů. 

Při pracích zemních a pomocných bylo takřka zaměstnáno výhradně dělnictvo místní z obcí poblíže trati. Dělnictvo přespolní-pokud ubytování v bližších obcích nebylo možné, ubytováno v dřevěných barácích za denní poplatek 1 K.

Stravovali se v provizorních kuchyních. Celodenní strava stála bez chleba 6 K. Úraz smrtelný utrpěl z Veličanů Sup z čísla, který byl v javornickém zářezů zasýpán. 

Vyvlastněné pozemky v kat. obci Velké z 583 parcel, patřících 548 vlastníkům měří 19 ha 93 a 90 m2. 

Některým vlastníkům bylo možno pozemky zaměniti za jiné, získané pozemkovou reformou. Ve Velké bylo směněno 16 ha 05 a 59 m2 60 vlastníkům. 

Z řečiště Veličky použito štěrku a písku na betonování za poplatek do obce. Tunel pod Polanou byl proražen dne 12. září 1926 za přítomnosti ministra železnic Dra Jana Říhy a četných zástupců úřadů a velké účasti obecenstva jak z Moravy tak ze Slovenska. Rok 1927 byl zvláště příznivý pro stavební dráhy. Až do 8. prosince nemrzlo a nebylo sněhu. V javornickém zářezu pracovalo se i v noci pomocí reflektorů a také na jiných místech.

Tak 8. prosince 1927 otevřena slavnostním způsobem a zahájena doprava. Ráno po 9. hodině školní děti s učiteli a zástup občanstva všechno slavnostně v krojích nastrojeno ubírá se k velickému nádraží. Mrzne, vzduch je jasný. Vidíme daleko k Javorině, na Slovensko a až k Moravě. Všechno čeká netrpělivě, kdy uvidí vlak, první vlak, který přijíždí, co Velká Velkou stojí. Vlak má zpoždění. V tom napjatém očekávání zapísknutí, bílá pára valí se a vlak zmírněným tempem vjíždí do nádraží.