Historie

neděle, 27 leden 2019 13:33

Nejstarší historie obce

Nejstarší dějiny Velké. Velká (Veliká) připomíná se již r. 1228, když král český Přemysl Otakar I. potvrdil zakládací listinu kláštera Velehradského. Mezi tehdejšími klášterskými statky také uvedeno: „Ecclesia Sti Juxta Velika ad villam unam(kostel sv. Jana, poblíž Velehradu, Starého Města u Uh. Hradiště)s poli. U Velké na jednu ves(stačící) (Cod.…
neděle, 27 leden 2019 13:44

Úvod

KRONIKA OBCE VELKÁ NAD VELIČKOU OD ROKU 1920 1.ÚVOD, KRONIKÁŘI Tato pamětní kniha – kronika městečka Velká nad Veličkou (až do roku 1920 byl název Velká u Strážnice) - je založena a vedena na základě zákona o obecních pamětních knihách z 30. ledna 1920. Je vázána a číslována, a to na…
neděle, 27 leden 2019 13:48

Historie školství do roku 1927

Velká, původně Veliká, jest městečko, ležící po obou březích říčky Veličky, která zde teče směrem severním. Městečko s nadmořskou výší 293 m jest ze strany východní ohraničena větším, se strany západní vnějším kopcem, jehož nejvyšší bod dostupuje 347 m na sever a na jih rozprostírá se otevřené Veličky. Na pravém břehu rozkládá se městečko vlastní…
Strana 1 z 3