Horňácký jarmak 2019

Napsal(a)

Horňácký jarmak 2019

Každoročně je pořádán v naší obci Horňácký jarmak, který je součástí Horňáckých slavností.
V letošním roce se koná 20. a 21. července 2019.

Vzhledem k tomu, že se pořadatelé rozhodli omezit počet prodávajících komerčních stánkařů a podpořit tradiční lidová řemesla, jsou zavedeny tyto změny:

  • uzávěrka přihlášek pro prodejce je 20. května
  • z přihlášených prodejců budou přednostně vybráni ti, kteří nabízejí tradiční lidové výrobky,
  • potvrzení, že je prodejce vybrán, bude doručeno nejpozději 31. května 2019,
  • na tomto potvrzení budou uvedeny informace k platbě za pronájem prodejního místa,
  • prodejní místo bude prodávajícímu rezervováno až po obdržení platby, poplatek je třeba uhradit do 30. 6. 2019 na uvedený účet,
  • do areálu jarmarku (náměstí obce) bude vjezd povolen jen těm, kteří budou mít platné potvrzení, doklad o zaplacení a povolení k prodeji s vyznačeným číslem prodejního místa,
  • pořadatelé si vyhrazují právo přidělovat prodejní místa dle prodávaného druhu zboží,
  • pokud bude prodejce veřejné prostranství užívat dříve než 20. července od 5:30 a neuposlechne pokynů pořadatelů, pak mají pořadatelé oprávnění k fyzickému zrušení tohoto prodejního místa.

Podmínky pro prodejce na Horňáckém jarmarku 2019
Bez platného potvrzení o přihlášení a potvrzení o zaplacení nebudou prodejci na jarmark puštění!

Naposledy změněno úterý, 21 květen 2019 17:38